Litery trójwymiarowe, takie jak te – litery 3d, używane są przede wszystkim jako element identyfikujący daną firmę czy też konkretną markę. Stanowią bardzo atrakcyjny wizualnie sposób na wyróżnienie budynku będącego siedzibą przedsiębiorstwa pośród innych.

Litery 3d wykonane mogą być z różnych materiałów. Do najpopularniejszych należą:

  • płaska taśma aluminiowa

  • podwójnie zaginany aluminiowy profil

  • trójkątny aluminiowy profil

  • kątowy aluminiowy profil