Product launch czyli kampania inicjująca wprowadzenie nowego produktu na rynek może być realizowana za pomocą różnych środków. Najlepiej jest korzystać przynajmniej z dwóch środków marketingowych, które odnoszą największą skuteczność.

Kampanie banerowe

Banery reklamowe ustawione w miejscach, w których przebywa grupa docelowa jest jednym z lepszych kanałów dla kampanii product launchu. Kampania powinna trwać dłużej niż kampanie sprzedażowe i składać się z dwóch etapów: wzbudzanie ciekawości, zaspokojenie ciekawości. Znaczy to, że w kampanii należy użyć dwóch rodzajów banerów reklamowych.

Kampanie internetowe

Drugim najbardziej skutecznym sposobem kampanii product launchu są kampanie internetowe skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Można je realizować za pomocą narzędzi takich jak Google Adwords lub platforma reklamowa Facebook.