MARKETING W SIECI

DownloadView Demo

Internetowy marketing polityczny

Marketing polityczny to zespół zabiegów i technik, które zmierzają do wykreowania pozytywnego, pożądanego wizerunku polityka, który w efekcie ma umożliwić mu wygranie wyborów. W nowoczesnym społeczeństwie, które w dużej mierze opiera się na komunikacji via Internet, właśnie marketing polityczny prowadzony w tym medium nabiera szczególnego znaczenia. Jak wykreować pozytywny polityczny wizerunek w Internecie?  W internecie…

PR produktu – metody i zastosowanie

PR produktowy najczęściej stosowany jest w przypadku dwojakiego rodzaju produktów: nowych, które wkraczają dopiero na rynek, oraz tych, które często ulegają zmianom i modyfikacjom. Celem tego typu PR-u jest komunikacja nowego produktu lub nowych cech starego oraz wytworzenie pozytywnego obrazu danego przedmiotu/usługi a co za tym idzie budowa zaufania dla takiego wyrobu. PR produktowy postrzegany…

Komunikowanie kryzysowe – fundamentalne zasady

Nie ma na świecie firmy, która nie musiałaby się w swej historii zmierzyć z kryzysem. Kryzysy w organizacji może przybierać różne formy: – może być zależny od przedsiębiorstwa, czyli być efektem działań lub zaniechań organizacji – może być niezależny, czyli wynikać z czynników zewnętrznych – może mieć charakter krótkotrwały – może być długotrwały Nie zależnie…

Czy warto pozycjonować strony internetowe?

Pozycjonowanie stron przede wszystkim na dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze jego celem jest zwiększenie ruchu na danej stronie. Po drugie ważne jest przełożenie wzrostu ruchu na aspekty sprzedażowe- to na tym przede wszystkim zależy każdej firmie. Jak działa pozycjonowanie? Jeżeli klient zainteresowany jest pewnymi określonymi usługami to dzięki skorzystaniu z wyszukiwarki może otrzymać konkretne wyniki….